dimarts, 13 de juny de 2017

Polipilo i guerra de bombardes

Poli què????
Polipilo és un terme que utilizem fa molts anys a l'escola per designar múltiples jocs amb pilota la tarda del divendres olímpic. Els alumnes més grans de l'escola en són els participants i els entrenadors/res dels esports extraescolars els àrbitres.
Aquest any Llúdrigues (6e) i Planetes (5è) han gaudit noblement dels jocs proposats
La càmera n'ha captat algunes imatges: 
La guerra de bombardes es fa després del polipilo.
És la cloenda del joc de pirates que s'ha dut a terme al matí. Aquest any les Llúdrigues s'han vestit de pirates i han lluitat amb farina contra 4t i 5è.